Works > Memoria


"Those polaroid smell like coffee."

memories, memory, polaroid, instant film, analogue, analog, smell, memoria, remember, photo, keepsake, instant
Memoria 6
Polaroid 600 diptych
2008