Works > Memoria


"Those polaroids smell to horse."

memories, memory, polaroid, instant film, analogue, analog, smell, memoria, remember, photo, keepsake, instant
Memoria 3
Polaroid 600 triptych
2008